Träffa din målgrupp

NYA KUNDER  - NYA AFFÄRER!

Vid våra seminarier får du en unik möjlighet att träffa exakt just din målgrupp.

Utställare_SDG_hemsidan_bild

En strålande möjlighet att att knyta nya affärsmöjligheter med beslutsfattare i just din bransch. Det stora intresset för våra seminarier gör att varje seminarium måste anses vara en av de mest konkurrenskraftiga marknadskanalerna som finns idag.
Seminar Design Group kan idag erbjuda ert företag en rad olika möjligheter till en aktiv marknadsföring i form av partnerskap och olika utställningsmöjligheter i samband med våra konferenser och seminarier.


Ta kontakt med oss för att diskutera vilka möjligheter som finns för just ert företag. Vi har en flexibel prissättning som utgår från levererad kvalitet och vi lyssnar alltid på era önskemål.


REFERENSER:

Sven-Olof Stark

Sven-Olof Stark, Sales Manager på VITEC:
Vi har samarbetat med SDG som sponsor och utställare under flertalet år. SDG konferenser ligger rätt i tiden och är mycket uppskattade där vi knyter många nya intressanta kontakter med rätt målgrupp av beslutsfattare inom de branscher 3L System Group arbetar mot.”

Rikard Lindberg
Rikard Lindberg, VD, META Fastighetsadministration:
"Kompetensutveckling och nätverkande är helt avgörande för framgångsrikt företagande. Den moderna människan mottar en hämningslös mängd information och SDG har en lysande förmåga att sålla ut nyckelfrågor, paketera och presentera dem på ett sätt som passar META och vårt nätverk."


För mer information kontakta oss på info @ seminardesign.se