Kurs i Fastighetstaxering

Fastighetsseminarier


IMG_1989
Fastighetstaxering
-Lär dig vilka möjligheter som finna att sänka taxeringsvärden och lägre fastighetsskattekostnader

den 21 maj i Göteborg och den 18 september i Stockholm


LÄS PROGRAMMET genom att klicka på pdf:en till höger Målet med utbildningen
 är att du som deltagare ska få: 

 1. - Verktyg för att kunna upprätta fastighetsdeklarationer på ett systematiskt och relevant sätt med rätt yrkanden.
 2. - Fördjupad förståelse för hur ett taxeringsvärde fastställs och vad som har förutsatts vid nivåläggningen, dvs förberedelsearbetet. Detta avgör vad som är    säreget dvs är möjligt att justera taxeringsvärdena för.
 3. - Kunskap om vilka lagar och regler som gäller vid upprättande av fastighetsdeklarationer.
 4. - Kunskap om hur man kan påverka taxeringsvärdets storlek.
 5. - Uppdatering när det gäller lagstiftning, praxis och Skatteverkets syn, och eventuellt förändrade syn, i olika frågor som till exempel indelning i       byggnadstyp och pågående ombyggnation
 6. - Ta del av typiska felkällor som leder till för höga taxeringsvärden.


Välkommen till utbildningsdag om fastighetstaxering

Fastighetstaxering sker utifrån ett schablonartat regelverk och det vilar ett stort ansvar på de som deklarerar att uppmärksamma vad som till exempel skall ingå i den hyra som skall deklareras, hur BTA bestäms, vad det finns för justeringsmöjligheter som kan yrkas, ny praxis, etc.

Vi står inför en allmän fastighetstaxering, AFT 2025, som kommer att bli särskilt intressant. Vi har sett mycket stora räntehöjningar och en vikande transaktionsmarknad. Skatteverket värderingsmodell utgår bland annat från relevant köpeskillingsstatistik. Vad händer när sådan saknas – kan det rent av vara en fördel?

Vi går igenom grundläggande regelverk men vi går även igenom det som pågår just nu, både på Skatteverket och i domstolar. Det finns ett förslag om att ändra deklarationstidpunkter mm. Detta pratar vi också kort om. Förändringarna kan påverka hur ni bör skriva era lokalhyresavtal.

Ni kommer att kunna upprätta fastighetsdeklarationer på ett professionellt sätt med särskilda yrkanden, men även lämna övrig information till Skatteverket så att ni slipper onödig skriftväxling.

Vi kommer avslutningsvis att gå igenom hur ni kan förbereda er redan nu för att deklarationsarbetet skall bli så effektivt och bra som möjligt.

Välkommen! Läs hela programmet i pdf:en till höger


                    

    

Ja! Jag vill boka detta seminarium!

 • Stora Skattedagen 2024

  Mer

 • Byggteknik för icke byggare

  Mer

 • Kurs i Fastighetstaxering

  Mer