Kurs i Fastighetstaxering

Fastighetsseminarier


IMG_1989
Fastighetstaxering
-Lär dig vilka möjligheter som finna att sänka taxeringsvärden och lägre fastighetsskattekostnader

den 9 november i Stockholm


LÄS PROGRAMMET genom att klicka på pdf:en till höger Målet med utbildningen
 är att du som deltagare ska få: 

 1. - Fördjupad förståelse för hur ett taxeringsvärde fastställs.
 2. - Kunskap om vilka lagar och praxis som gäller vid fastighetstaxering.
 3. - Kunskap om hur man kan påverka taxeringsvärdets storlek.
 4. - Verktyg för att kunna beräkna preliminär, framtida fastighetsskatt i samband med projekt.
 5. - Uppdatering när det gäller lagstiftning, praxis och Skatteverkets syn p, och eventuellt förändrade syn, i frågor som till exempel indelning i byggnadstyp.


Välkommen till utbildningsdag om fastighetstaxering
Beslut om fastighetstaxering sker utifrån ett schablonartat regelverk och det faller ett stort ansvar på de som deklarerar att uppmärksamma vad som till exempel skall ingå i den hyra som skall deklareras, vad det finns för justeringsmöjligheter som kan yrkas, ny praxis, etc. Då fastighetstaxering sker varje år och inte uteslutande vid allmänna taxeringar, AFT, eller vid förenklade taxeringar, FFT, är frågan om fastighetstaxering ständigt aktuell.

Det handlar inte bara om att upprätta deklarationer för de fastigheter Skatteverket skickar ut deklarationsblanketter för, utan det är kanske ännu viktigare att även ägna tid åt de fastigheter där Skatteverket inte har skickat ut en deklarationsblankett och där det är ni själva som är ansvariga för att lämna in en fastighetsdeklaration.

Under denna utbildning får du också lära dig nytaxeringsgrunderna och hur du kan sänka fastighetsskatten genom att löpande deklarera och få taxeringsvärden justerade för byggnader i samband med ombyggnation, nyuppförande, säregna förhållanden och ändrade skattepliktsförhållanden. Vi går även igenom vad som påverkar taxeringsvärdena och hur du prognosticerar fastighetsskatten i pågående projekt.

Välkommen! 


                    

    

Ja! Jag vill boka detta seminarium!

 • Stora Skattedagen 2023

  Mer

 • Byggteknik för icke byggare

  Mer

 • Kurs i Fastighetstaxering

  Mer